Nov stvaralački proboj u svesnoj evoluciji ljudskog bića!

TRANSCENDENS ili SPIRITUALNA ALHEMIJA

Sistemi i metodi Spiritualne Tehnologije imaju mnogo sličnosti sa kompjuterskom informatikom – svakodnevno postaju sve brži i sve efikasniji. Dogod ne doživi sistem Transcendens ili Spiritualnu Alhemiju čovek ne može da poveruje da su tolika jednostavnost, efikasnost i brzina moguće. Jedan od prvih koji je iskusio Transcendens, Vladimir Stojaković, napisao je u svom izveštaju: „Polovinu vremena provedenog na ovom kursu ja sam se čudio – kako je to moguće?“

Ovaj čudesni sistem zasnovan je na striktnoj  primeni principa Spiritualne Tehnologije. Tokom kursa vi ćete razumeti, prvi put u životu, istinitost Jungovih reči „Simbol je psihološka mašina koja transformiše energiju.“ Naučićete lako i brzo kako da koristite simbole za alhemijsku transformaciju svojih problema u pozitivna stanja i ekstazu i moći ćete da pretvorite scenario svog života u niz srećnih iskustava. Neverovatno ali istinito, knjiga vašeg života postaće  knjiga jasne svesti i ispunjenosti.

Transcendens ili Spiritualna Alhemija prevazilazi sve što ste do sada doživeli u bilo kojem metodu duhovnog razvoja ili učenju. Ovo ćete naučiti:

 • Metod DP-4 za stvaranje i rastvaranje sopstvene realnosti.
 • Metod kažiprsta za trenutno uklanjanje teških trauma.
 • Metod kažiprsta za eliminaciju teških i dugotrajnih emocionalnih i psiholoških problema.
 • Metod Istok-Zapad.
 • Metod „Srečnog trenutka“.
 • Uklanjanje problema putem „slamanja vremena“.
 • Ostvarenje Jednosti sa stvaralačkim simbolima Kolektivnog Nesvesnog.
 • Moć simbola kao psihološke mašine ljudske svesti.
 • Dva metoda za ostvarenje ciljeva: Koncentracija i emocionalno odvajanje.
 • Ostvarenje ciljeva kroz njihovo prikazivanje u plastelinu.
 • Primena simbola kao Elemenata Transformacije.
 • Lista hermetičkih i okultnih simbola koje koristimo u Spiritualnoj Alhemiji.
 • Tajna epifiznog disanja kao mosta između psihe i materije.
 • Stvaranje željenih crta ličnosti: Metod Trougla i Petokrake zvezde

Zoran, jedan od učesnika mog prvog Transcendens Kursa u Zagrebu, poslao je na Internet ovakav izveštaj:
Drugog dana Kursa Živorad nam je rekao da ćemo doživeti moć transformacije simbola. Pošto su mi poznata dela K.G. Junga i profesionalno se bavim Tarotom, pomislio sam da će to biti produbljivanje mog postojećeg znanja. To je bila moja velika  zabluda! Kada smo počeli sa vežbama, bio sam zapanjen. Prvo, učesnici su prošli kroz osnovnu proceduru, koja omogućava potpuni preobražaj traumatskih iskustava. To je  bilo ogromno iznenađenje za sve nas.  Taj proces je toliko jednostavan i elegantan da nas je sve ostavio bez reči. Kasnije, kada smo naučili da ga primenjujemo na ostvarenje ciljeva u budućnosti, moj šok je bio još veći. Ja sam zaista mogao da osetim “u svojim kostima” da ću ostvariti svoj cilj tačno na način kako to želim! Oko mene ljudi su blistali unutrašnjim sjajem koji je bio skoro vidljiv.

Druga osoba sa zagrebačkog seminara napisala je:
Moje ime je Zemina. Pre nedelju dana u Zagrebu prošla sam kroz nov Živoradov sistem Transcendens. To je bilo zapanjujuće iskustvo. Ja ga ne mogu opisati rečima, jer to je ČUDO!!! Posle procesa sa simbolima moj život prelep. Moram da posavetujem svakoga da prođe taj sistem ako traži čudo u  životu.

Ima mnogo sličnih iskustava. Treba da to doživite da biste poverovali.

This entry was posted in Članci. Bookmark the permalink.