Solve et Coagula

Od najranijih vremena , filozofi traže naglašene (izrazite) obrasce reda. Premda nemam ambiciju da objašnjavam sve , želim da istaknem jedan sveprisutan mehanizam. Nalazimo ga u Spiritualnom razvoju, nalazimo ga u psihoterapiji i nalazimo ga – da, čak i u kvantnoj fizici. U poslednjem , postoji dobro poznati dualitet talasa i čestica (svetlost postoji kao talas i kao čestica u isto vreme, govore nam moderni fizičari). Neki talas nema granica, on se širi svuda i ne možemo ga izmeriti. U trenutku kada pokušamo da ga izmerimo ili da svesno uzajamno sa njim delujemo, on svuda nestaje izuzev u tački posmatranja tj. merenja. U toj tački on se pretvara u česticu koja ima posebne karakteristike.

Ali davno pre kvantne fizike, alhemija je ukazivala na svoju najvažniju operaciju : Solve et Coagula. „Solve“ ili „solutio“odnosi se na razbijanje elemenata, a „Coagula“ se odnosi na njihovo spajanje. U procesu transmutacije prostih metala u zlato ili dolaženja do Filozofskog kamena , ovo sadrži i doslovno i skriveno značenje. Ezoterično , „solve“ se odnosi na rastvaranje tvrdokornih pozicija, negativnih stanja tela i duha, rastvaranje i nestajanje negativnih energetskih naboja. „Coagula“ se odnosilo na zgušnjavanje rasutih elemenata u jednu integrisanu celinu, koja pretstavlja novu sintezu. Solve et Coagula objašnjava transmutaciju od prostog (jednostavnog) ka finijem stanju, večni cilj spiritualnog rasta i ljudske evolucije.

Tako u najširem značenju ovog izraza, Solve znači rastvoriti, rasturiti, razblažiti. Koagulirati, po definiciji, je „skupiti ili formirati u masu ili grupu“.

Prema tome, značenje ovih triju reči („Solve et Coagula“) je formula koju su koristili alhemičari da bi proizveli transformaciju. Ovo se može opisati i kao proces u kome je nešto razbijeno (razloženo) na svoje elemente, proces koji proizvodi energiju koja potstiče rekonstrukciju u čistijem obliku.

Isto značenje nalazimo i u dobro poznatom naučnom izrazu : Analiza i sinteza. Prvo razbijamo (razlažemo ) nešto na njegove delove , a onda pravimo jednu bolju ili prihvatljiviju celinu. Rezultat ovog procesa je oslobađanje energije.

Čak i u nekim posebnim okultnim sistemima nailazimo na ovo ostvarenje. Na primer, u telemi, A. Kroli govori o dualitetu Nuit I Hadit. Nuit je „boginja beskrajnog prostora“ ( u značenju talas), a Hadit je tačka (što znači čestica).

Kakve sve ovo ima veze sa našim poslom, tj. sa ljudskom evolucijom, Spiritualnom tehnologijom, terapijom itd. ? Pa mi primenjujemo ono što znamo. Mi znamo da nismo u stanju da radimo sa talasom, moramo ga transformisati u česticu. Mi ne možemo da radimo sa nekim neodređenim problemom, na primer sa nekim strahom. Prvo ga moramo odrediti posmatrajući ga i „mereći ga“.

Mi pitamo klijenta gde je lokacija njegovog straha (gde se nalazi)? Oblik? Dimenzije? Starost? Boja? Nivo svesti itd. Čineći to sa nekim strahom , možemo videti da se beskrajan i bezobličan talas menja u sasvim određenu „česticu“. Čestica je nešto čemu možemo da pomognemo u menjanju. Ispitivanje o posebnostima problema našeg klijenta je faza coagula. Posle toga primenjujemo adekvatan metod , mi ga rastvaramo, oslobađamo njegov energetski naboj (solve), klijent ponovo grupiše i mi ponovo iz procesa izlazimo sa novom „česticom“ – merljivim, transformisanim, čistijim stanjem koje je pozitivno i poželjno.

Arelena

Živorad

This entry was posted in Članci. Bookmark the permalink.