„To sam samo ja“, „ja“, „ja jesam“ i praznina

Jedno od krucijalnih stanja u nečijoj Spiritualnoj evoluciji je Gnostičko Iskustvo na pitanje (koan) „Ko sam ja ?“. Kad im se postavi takvo pitanje takozvani „prosvetljeni ljudi“ uvek daju jedan odgovor u različitim verbalnim varijacijama, suština je biti „Ja sam ja“. Do pre nekoliko godina ja bih se u potpunosti složio sa takvim odgovorom i ničim drugim osim njim. Sada, imam nešto da dodam tome. Da objasnim.

Najbolji mogući i najbrži način je imati Direktno Iskustvo ko ste vi (ili Prosvetljenje) je Gnostički Intenziv. Pošto učesnici isprazne svoje sadržaje svesti (ili chitta u joja terminologiji), na Majstorovo pitanje „Reci mi ko si ti?“ oni uvek daju u suštini isti odgovor , mada verbalizacija može malo da se razlikuje : „To sam samo ja“, „Ja“, „Ja jesam“ , „Ja sam čovek koji s tobom govori „…..itd., ali najčešće „To sam ja“.

Realizacije na drugim koanima ili pitanjima mnogo variraju , ali na prvom pitanju to je uvek „Ja“, tj. to je uvek taj odgovor ako je čovek imao Direktno Iskustvo Istine na pitanje „ko sam ja?“ Ovo naglašavam zato što ljudi često daju odgovore koji nisu rezultat Direktnog Iskustva Istine, već INDIREKTNO iskustvo. Takvi odgovori su uglavnom istiniti, ali svi ti odgovori se nalaze u procesima : intelektualnim, emocionalnim, spiritualnim ili bilo kojoj drugoj vrsti. Direktno Iskustvo Istine je uvek samo to, DIREKTNO, u njemu nema procesa – Objekat i Subjekat postaju JEDNO.

Tako, dugo vremena (skoro 20 godina) ja i ljudi oko mene koristili smo za proveru nečijeg nivoa spiritualnog razvoja postavlajući to jednostavno pitanje : „Reci mi ko si ti ?“ Bilo je zaprepašćujuće koliko mnogo ljudi, koji su imali visoku reputaciju u spiritualnim krugovima su davali „pogrešne“ odgovore, koji su počivali na intelektualnom procesu ili neku drugu vrstu naučenog odgovora : „Ja sam biće Svetlosti“, „Ja sam pali anđeo“, „Ja sam Atman“, „ja sam Tetan“ itd.
Ali od pre nekoliko godina, kada sam razvio sistem Sunjata, moje iskustvo je različito. Uzgrad, osim Sunjate ima par sličnih sistema, ali oni zahtevaju mnogo više vremena. Na primer, za kurs Daglasa Hardinga, treba nekoliko celih dana, a seminar Stivena Volinskog , Kvantum svesti zahteva oko 14 dana. Sunjata kurs traje 4-5 sati.

Na početku Sunjata kursa učesnici pokazuju kažiprstom ka svojoj glavi i pitaju se : „Ko je ovo?“. Odgovor koji iskusni ljudi daju je uvek isti :“TO SAM JA.“ Ali na kraju tog kursa, koji se sastoji od vežbi koje učesnike vode korak po korak u čisto Statičko stanje (ili stanje Jednosti, Tao, … itd), kad ponovimo tu vežbu i učenici još jednom pokažu na svoje glave, na pitanje „Ko je ovo?“ učesnik obično prsne u histeričan smeh. Oni imaju iskustvo da tu nema nikoga.

Ako im zatražite detaljniji odgovor, oni će vam reći: Uopšte nema mene To je samo Praznina koja postaje svesna Sebe.

Živorad Mihajlović Slavinski

This entry was posted in Članci. Bookmark the permalink.