Vladimirova priča

Molim vas ne budite obeshrabreni dužinom ove poruke. Imajući na umu većinu onoga što je pisano na ovoj listi do sada, verujem da će sadržaj ove poruke biti važan za vas.

Moje ime je Vladimir Stojaković. Imam 29 godina, živim u Sidneju, Australija. Potićem iz Srbije, tj. Jugoslavije. Tokom poslednjih 11 godina, radio sam sve sisteme koje je Živorad stvorio do sada. Cilj ove poruke je da vam privuče pažnju bar na jedan od njih. Zove se Aspektika, Gnoza četvrte dimenzije. Prvi deo ove poruke je kratak sadržaj mog iskustva sa Aspektikom, dok je drugi deo skraćeni informativni materijal koji sam koristio da šaljem ljudima koji su za nju bili zainteresovani. Nažalost, sva iskustva koja sam imao sa Aspektikom do danas zahtevalo bi mnogo više od e-mail poruke, tako da ću pokušati da budem koncizan i da se držim teme.

U Oktobru 1995 već sam imao značajnu količinu iskustva u prektikovanju različitih sistema Spiritualnog Razvoja (SR), sa sobom kao i sa drugim ljudima. Mnogo i mnogo sati procesovanja GPM i što je još važnije za mene, uspešno sam učestvovao na izvesnom broju Gnostičkih Intenziva uključujući i jedan koji je trajao 14 dana. U to vreme često sam se pitao
– koliki ću napredak biti u stanju da postignem u SD u ovom životu? Život Spiritualnog aspiranta je sve osim lak. Napredak je postojao, ali nedovoljno brz za mene. Moj život se prilično promenio posle 14-dnevnog Intenziva. Pa, Gnostički Intenziv je krajnje vredan sistem Spiritualnog razvoja. On omogućava potpuno neiskusnoj osobi da stekne Direktno Iskustvo Istine. Danas on traje samo jedan dan i ima mnogo veći procenat uspeha. Ali, 14-dnevni Intenziv donosi mnoge promene za nečiji duh i ličnost i potrebno je vreme da prestane opiranje tim promenama koje su u osnovi pozitivne i da se počne uživati u njihovoj blagotvornosti. Evo kako je Čarls Berner, čovek koji je stvorio Intenziv Prosvetljenja , koji je prethodnik Gnostičkog Intenziva, odgovorio na sledeće pitanje.

– Kako će izgledati moj život posle nekog dugog Intenziva ?

– Vaš život će biti bliži Istini, ali to ne znači da će vaš život obavezno biti dobar.

Tada sam sasvim dobro shvatio tu izjavu. Gurajući ka Istini uništio sam mnoge laži u sebi i postao preosetljiv na svakodnevni svet.

Uništio sam odbrambene mehanizme, koji su u suštini laži fabrikovane (stvorene) da bi nam pomogle da iskrivimo realnost sa kojom nismo u stanju da se sada nosimo. A Spiritualna Staza zahteva suočavanje , razumevanje i dupliciranje , a ne iskrivljavanje i potiskivanje. Taj dugi Intenziv otvorio je moju Pandorinu kutiju.
Nemojte me pogrešno razumeti. Nikad nisam požalio što sam učestvovao na tom dugom Intenzivu.. Baš suprotno. Samo, bilo mi je potrebno bolje oruđe kojim bi delovao na potisnuti emocionalni naboj koji se javio posle tog Intenziva, da bih nastavi svoj razvoj.

U to vreme bilo je govorkanja u Jugo Gnostičkoj grupi da je Živorad na pragu da uvede jedan novi sistem koji će biti mnogo efikasniji od bilo čega ranijeg. Jedne večeri pozvao me je telefonom jedan prijatelj. Kazao mi je da je upravo prošao taj novi sistem i pozvao me da dođem kod njega jer je želeo da uradi proces sa mnom. Odmah sam otišao. Posle ne duže od 10 minuta , moj problem je nestao, a ja sam ušao u stanje široke praznine. Nisam mogao da verujem šta mi se dogodilo. Proces je trajao 5-10 minuta.

Vratio sam se kući i prijavio za sledeći kurs Aspektike.

Kurs je trajao jedan dan, 8 sati. Od tog dana, počeo sam da praktikujem Aspektiku svakodnevno, satima. Nisam mogao da prestanem. Događala su se značajna dostignuća. Ubrzo sam prešao AMBIS. Bilo to je nešto o čemu sam do tada samo čitao. Praktičarima su potrebne godine sa drugim sistemima da bi prešli Ambis. U osnovi, centar oko pleksusa ili grudi razdvaja se i vi prestajete da doživljavate sebe kao materijalno biće. Uskoro posle toga dostigao sam stanje koje se naziva MEUNA. Bilo je potrebno 10 ili više godina za mnoge Jugo Gnostike da dostignu to stanje. Od tada, situacija se promenila, zato što imamo bolje sisteme i raniji aspiranti su pročistili stazu za nas.

Ipak, dostizanje MEUNE tako lako, brzo i bezbolnobilo je nešto što nisam nikad očekivao. Nastavio sam da radim. Prošli životi, ili trebalo bi da kažem prošla iskustva javljali su se sve vreme. Životi na ovoj planeti, životi u oblicima drukčijim od humanih, između života, životi na drugim planetama, putovanja između planeta …..

Izgledalo je da sam prošao kroz čitavu kosmičku Odiseju za tako kratko vreme. Sećao sam se implantacija i mnogih događaja u vezi sa tim, premda nisam jasno razumeo dok nisam pročitao Živoradovu knjigu Aspektika i Zbrkani nebeski gajdaši od L.Kin-a.

Sada mi dozvolite malu digresiju. Jednog jutra 1992g. Probudio sam se bez Ega, reaktivnog duha, potsvesti, nazovite to kako hoćete. Za jedan trenutak vremena bio sam u STANJU koje je cilj svake religije i svakog Spiritualnog sistema koji se ikad pojavio na ovoj planeti. Potpuno Prosvetljenje. Nažalost, to za mene nije bilo trajno. Kada sam doživeo to stanje , u tom istom trenutku, nevoljno, privukao sam nazad svoj Ego. Tačno sam znao gde je moj Ego bio. Lebdeo je iznad mene udesno. U sledećem trenutku čak sam osetio sreću što imam „sebe“ nazad. Zastrašujuće glupo, ali ljudski. Reagovao sam kao čovek koji se probudio nag pred grupom ljudi. Nisam bio spreman za to stanje. Premda sam imao neka iskustva u SD, i nekoliko Direktnih Iskustava Istine, stečenih na Intenzivima, nije mi bilo jasno šta se stvarno dogodilo. Za nekoliko trenutaka posle tog iskustva bio sam u stanju da osetim svoj reaktivni duh kao supstancu male gustine. Skoro fizički. Posle ovog događaja, nastavio sam da napredujem na svojoj Spiritualnoj Stazi bez stvarnog uvida o tome šta se dogodilo tog jutra. Sve dok mi Aspektika nije donela razjašnjenje. Posle nekoliko stotina Aspektnih procesa imao sam dva značajna uvida. Prvo, shvatio sam šta se dogodilo tog jutra, i drugo shvatio sam da je sa Aspektikom moguće dostići to stanje ! Dostići Trajno Prosvetljenje. Verujem da se mnogi neće složiti sa mnom po ovom pitanju. To ćemo tek videti. Na svaki način, kad sam shvatio da je moguće dostići krajnje stanje sa Aspektikom, gurao sam sebe još jače.

Sada da se vratimo na moja iskustva sa Aspektikom. Ubrzo pošto su počele da izviru stotine prošlih života, došao je trenutak kada sam spoznao da sam sve njih očistio.

Nastavio sam da radim.U jednom trenutku visoki centri identifikacije počeli su da se raspadaju. Oni su fizički bili locirani negde u predelima čakri, ali projektovani napolje dalje od mog fizičkog tela. Prelaženje Ambisa pretstavljalo je moju smrt kao materijalnog bića, i kad god bi se neki centar visoke identifikacije raspao, ja sam to doživljavao kao smrt mog Spiritualnog bića. Bilo je zastrašujuće dok se to događalo, ali posle toga sam imao realizaciju „Ja sam Praznina“ svaki put i svaki put sam osetio veliko olakšanje i viši stepen slobode.

Nastavio sam da radim. Aspektika se bavi aspektima ljudske ličnosti ili reaktivnim duhom. Bilo kako bilo. Otuda potiče ime. U početku se bavite aspektima (problemima, neželjenim stanjima) koji čine značajan deo VAS. Dok napredujete događa se jedan interesantan fenomen. Postajete mnogo bolje integrisani i dok ste ranije imali mnogo nezavisnih aspekata, sada imate samo jedan. Uskoro sam osetio trenutak kada je samo jedan aspekt ostao. Bio sam miran i dobro integrisan. Odluke koje sam doneo milionima godina ranije počele su da naviru. Na primer, odluka da doživim sebe kroz druga bića. U jednom trenutku otkrio sam sledeću odluku : „da odelim sebe od ne-sebe da bih imao iskustva.“ Trenutak kada sam doneo ovu odluku eonima ranije, bio je u stvari trenutak kada sam se manifestovao u ovom univerzumu (MEST) po prvi put. Posle integracije ove odluke, izgledalo je da sam došao do „nekog kraja“, da sam završio neki ciklus.

U stanju MEUNE vaša realizacija je „Ja sam Ja“. Nemate druge lažne identitete (srećna osoba, sin, doktor, ubica ili bilo šta) ali „Ja sam Ja“ je takođe lažni identitet. Dok napredujete ući ćete u stanje kad je vaša realizacija „Ja sam Praznina“. Ali i to je lažno. Sledeći korak je kad zatvorite oči, pogledate sebe i ne možete da kažete „Ja sam Praznina“ zato što nema ničega i nikoga ko bi bio prazan. Kad je rimski prokurator Poncije Pilat pitao Isusa „Šta je istina „ Isus je odgovorio tišinom. I to je bio ODGOVOR.

Do tog momenta imao sam osećanje da sam diskreirao celokupan univerzum. Činjenica je da je to zaista bilo tako. Ja sam diskreirao kapiju celokupnog univerzuma koji sam gradio u sebi milionima godina. Ne mogu da opišem sve šta je dolazilo tokom mog rada, ali drfinitivno mogu da kažem – to je bilo uzbudljivo, oslobađajuće, egzistencijalno , bitno, dramatično, ispunjavajuće, to je bio najvažniji zadatak koji je neki Atman ili Tetan ikada mogao da poduzme.

Sada, evo jedne vrlo interesantne ćinjenice :

Sve ovo sam postigao samo u jednoj godini !

Aspektika mi je dala nešto o čemu se nisam usuđivao ni da mislim samo godinu dana ranije. Istakao bih da sam tokom te godine praktikovao Aspektiku vrlo, vrlo mnogo. To je ta činjenica. Ali je činjenica da nikada nisam čuo o bilo kome ko je postigao toliko mnogo tokom samo jedne godine, bez obzira na sistem koji je praktikovao.

Posle toga više nisam mogao da primenjujem Aspektiku, jer nije bilo ničega na šta bih mogao da je primenim. U to vreme, započeo je različit period mog rada i prilično mi je teško da na engleskom objasnim kakva je to vrsta posla bila.

Svi smo više puta čuli ljude da govore da je naš Ego materijalna stvar, ali u zbilji nikad stvarno nismo mislili o tome na taj način. Na primer, da li bi očekivali sledeće : pokrećete svoju glavu u nekom pravcu i u isto vreme osećate da se vaš reaktivni duh opire….ili ….. savijate vrat u nekom pravcu i takođe osećate da još nešto savijate, neku masu sličnu gumi ili mekoj plastici ? Da li biste poverovali da smo umotani u naše reaktivne duhove, a da se oni u stvari sastoje od neke tvari koju možete rastezati određenim pokretima i čak je uništavati malo po malo, ponavljanjem ovih pokreta ?

E, pa ja ne znam za vas, ali to se u stvari meni dogodilo. Ne mogu da kažem da će se to dogoditi svakom ko radi Aspektiku, ali se to svakako dogodilo meni. U to vreme osećao sam da sam se toliko radeći Aspektiku oslobodio svih sadržaja reaktivnog duha i sada treba da se bavim samim kontejnerom. Osećao sam da je „kontejner“ postao prilično labav i da sam u stanju da se njega oslobodim fizičkim telom do izvesnog stepena.

I nastavio sam da radim. Čineći te pokrete bio sam u stanju da čujem kako se moj reaktivni duh rasteže, kako ga cepam i razaram, malo po malo. U početku je to bilo prilično teško. Imao sam čak dva dijagonalna rastezanja u svom vratu, od ušiju prema kičmi. Oni su izgledali kao rezultat frikcije između mog fizičkog tela (vrat) i mog reaktivnog duha, ako to u ovom primeru mogu tako nazvati. Ali napredak je bio tu. Mogao sam to da primetim zato što se moje iskustvo života i sebe još uvek menjalo i fizički otpor mog „reaktivnog duha“ smanjivao. U stvari napredak je bio spor, ali ga nisam mogao ubrzati.

1997g. Otselio sam se u Australiju. Zbog različitog načina života i svojih obaveza (brak i posao) nisam mogao da „radim“koliko sam ranije radio. Ali još uvek napredujem. Imam još načina da idem svojom Spiritualnom Stazom i držim se toga koliko god mogu.

Da zaključimo :

Osim PEAT-a ima i drugih krajnje efikasnih sistema koje je Živorad stvorio. Spomenuo sam dva od njih. Gnostički Intenziv i Aspektiku, Gnozu četvrte dimenzije. Cilj Gnostičkog Intenziva je Direktno Iskustvo Istine i to je jedini cilj. Cilj Aspektike je da eliminiše hronične probleme i da postepeno eliminiše reaktivni dug (tako ja to vidim).

Ovom porukom nisam hteo da iskažem bilo čije drugo mišljenje osim sopstvenog.

Nastavak ove poruke je info materijal koji se tiče Aspektike koji će vam pružiti više tehničkih podataka. Uklonio sam mnoge delove koji su vas nevažni.

Dobru sreću na vašem Spiritualnom Putovanju !

Vladimir

This entry was posted in Članci. Bookmark the permalink.