Category Archives: Članci

Paradoks ne-dualne svesti

Sada ima oko 250 pojedinaca koji su ovestili i neutralizovali svoje Primordijalne Polaritete (PP), ili Primove, sa PEAT sistemom. Prema tome, postoji mogućnost da se načine solidni zaključci o rezultatima tog procesa : Svaki takav pojedinac rešio je najfundamentalniji problem … Continue reading

Posted in Članci | Leave a comment

O gnostičkom intenzivu i direktnom iskustvu istine (prosvetljenju)

Dopisujući se sa mnom na Ivy-listi nezavisnih Sajantologa, dobro poznati Procesor John Mace je napisao : Moje sopstveno istraživanje i iskustvo pokazuje da je to UVEK oslobađanje blokirane energije koje dovodi do trenutaka istine. Nije momenat istine taj koji dovodi … Continue reading

Posted in Članci | Leave a comment

Još o Gnostičkom intenzivu

U našem vremenu Gnostički Intenziv je najbrži način postizanja Direktnog Iskustva Istine o Sebi,Drugom ljudskom biću, Životu, Bogu …… ili bilo čemu. Šta je Gnoza ? Gnoza ili Prosvetljenje ili Mistično Jedinstvo je DIREKTNO ISKUSTVO ISTINE. Ti je cilj svih … Continue reading

Posted in Članci | Leave a comment

Prolaženje kroz ledeni zid

U svojim napisima tokom prethodnih 15 meseci dovoljno sam govorio o Neutralizaciji (Integracija je možda bolji izraz na engleskom) Primordijalnih Polariteta (PP). Takođe sam kazao par reči o tome šta se događa posle Neutralizacije PP. Naime, za kratak period vremena … Continue reading

Posted in Članci | Leave a comment